Aktualności (ogłoszenia)
Z ostatniej chwili...

SPECJALNA SZKOLNA OFERTA UBEZPIECZENIOWA - BEZPIECZNA SZKOŁA

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYTYCZNE DO GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃRodzicu! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!

List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie darmowych podręczników

Informacja dotyczącą harmonogramu reformy w kolejnych latach

POMOC UCZNIOM KLAS III GIMNAZJUM PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI ZAWODOWEJ

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji uczniów klas III gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych, przypominamy o możliwościach udzielenia im pomocy w zakresie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorlicach.

Z pomocy w w/w zakresie na terenie Poradni mogą skorzystać uczniowie, którzy mają:
1. problemy zdrowotne i ich stan zdrowia stwarza ograniczenia w swobodnym wyborze zawodowego kształcenia (w tym uczniowie przebywający na dłuższym nauczaniu indywidualnym),
2. wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność ruchową lub sprzężoną niepełnosprawność na III etap edukacyjny,
3. rozbieżne plany zawodowe,
4. trudności w podjęciu optymalnej decyzji o kierunku dalszego kształcenia.

Uczniów tych należy zgłaszać do 08.05.2015 r. Termin realizacji zgłoszeń i wydania opinii i orzeczeń do 15 czerwca 2015r.

Ponadto proponujemy:
- konsultacje z uczniami i rodzicami w trakcie dyżurów doradców zawodowych,
- organizowanie spotkań zawodoznawczych z grupami uczniów.

Na terenie szkół:
- warsztaty z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, spotkania i konsultacje dla rodziców.

Osoba prowadząca: mgr Monika Rębisz – psycholog, doradca zawodowy

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Małopolski Odział Wojewódzki w Krakowie


W razie pytań dotyczących placówek medycznych, w których uzyskają Państwo pomoc lekarza POZ mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej infolinii Małopolskiego Oddziału NFZ całodobowa infolinia: 800 007 797
Festiwal Biegowy w Krynicy

W dniu 9 września 2016 roku grupa 25 uczniów naszej szkoły wzięła udział w Festiwalu Biegowym w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Górskiej. Wszyscy uczniowie wykazali siłę wolą walki i zdyscyplinowaniem. II miejsce w klasyfikacji dziewcząt SP zajęła Julia Filus z kl.VI, natomiast IV miejsce w klasyfikacji SP chłopców zdobył Kamil Trześniak z kl.VI. Pobyt w Krynicy prócz rywalizacji sportowej był wspaniałą okazją do nawiązania nowych znajomości, gdyż w zawodach wzięło udział 1400 uczniów z całego województwa małopolskiego. Dla wszystkich osób biorących udział w piątkowym biegu, była to także okazja obserwowania organizacji profesjonalnej imprezy masowej.

Zobacz galerię fotograficzną...
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września uczniowie Zespołu Szkół w Bystrej rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017. Najpierw wszyscy zebraliśmy się w kościele parafialnym na uroczystej Mszy Świętej. Homilię wygłosił ks. Paweł Urbaś. Następnie odbyła się szkolna akademia, podczas której wspomniano tragiczną datę 1 września 1939 roku. Społeczność szkolna uczciła minutą ciszy wszystkich poległych w czasie II Wojny Światowej. Drugą część rozpoczął Samorząd Uczniowski, przywitano po wakacyjnej przerwie Grono Pedagogiczne, uczniów i pracowników szkoły. Radosne piosenki, wiersze i scenki oraz prezentacja multimedialna wywołały uśmiech na twarzach zebranych. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Magiera, która po przywitaniu poinformowała o sprawach organizacyjnych w związku z nowym rokiem szkolnym. Słowa wielkiej wdzięczności skierowane zostały w stronę pana Adama Łątki, który z pomocą innych wykonał na rzecz szkoły altanę oraz gablotki.

Więcej aktualności rozwiń/zwiń

strzałka do góry