Aktualności (ogłoszenia)
Z ostatniej chwili...

SPECJALNA SZKOLNA OFERTA UBEZPIECZENIOWA - BEZPIECZNA SZKOŁA

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYTYCZNE DO GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃRodzicu! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!

List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie darmowych podręczników

Informacja dotyczącą harmonogramu reformy w kolejnych latach

POMOC UCZNIOM KLAS III GIMNAZJUM PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI ZAWODOWEJ

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji uczniów klas III gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych, przypominamy o możliwościach udzielenia im pomocy w zakresie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorlicach.

Z pomocy w w/w zakresie na terenie Poradni mogą skorzystać uczniowie, którzy mają:
1. problemy zdrowotne i ich stan zdrowia stwarza ograniczenia w swobodnym wyborze zawodowego kształcenia (w tym uczniowie przebywający na dłuższym nauczaniu indywidualnym),
2. wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność ruchową lub sprzężoną niepełnosprawność na III etap edukacyjny,
3. rozbieżne plany zawodowe,
4. trudności w podjęciu optymalnej decyzji o kierunku dalszego kształcenia.

Uczniów tych należy zgłaszać do 08.05.2015 r. Termin realizacji zgłoszeń i wydania opinii i orzeczeń do 15 czerwca 2015r.

Ponadto proponujemy:
- konsultacje z uczniami i rodzicami w trakcie dyżurów doradców zawodowych,
- organizowanie spotkań zawodoznawczych z grupami uczniów.

Na terenie szkół:
- warsztaty z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, spotkania i konsultacje dla rodziców.

Osoba prowadząca: mgr Monika Rębisz – psycholog, doradca zawodowy

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Małopolski Odział Wojewódzki w Krakowie


W razie pytań dotyczących placówek medycznych, w których uzyskają Państwo pomoc lekarza POZ mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej infolinii Małopolskiego Oddziału NFZ całodobowa infolinia: 800 007 797
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca społeczność szkolna pożegnała rok szkolny 2016/2017. Uroczystości rozpoczęła Msza Świętej, po niej uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się do budynku szkoły.Wszyscy zasłużyli na wakacje, a najlepsi uczniowie na dyplomy i nagrody. Rodzicom podziękowano za pracę na rzecz szkoły. Pani Hanna Wojdyła przypomniała o największym w historii szkoły sukcesie sportowym, o III miejscu w klasyfikacji mistrzostw Gminy Gorlice. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Bystrej podziękowali za lata pracy pani Małgorzacie Tarsie, która przeszła na stałe do Stróżówki oraz pani Marii Wilk, odchodzącej na emeryturę.
Podsumowanie Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

W okresie od 4 maja do 23 czerwca 2017 r. w kl. III gimnazjum realizowany był Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” - projekt systemowy Województwa Małopolskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów. Jego głównym celem było wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa wizerunku tej sfery edukacyjnej. Podczas trwania projektu prowadzone były następujące zajęcia dla uczniów: warsztaty , warsztaty i wizyty zawodoznawcze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, zajęcia indywidualne oraz zajęcia, na których uczniowie wypełniali karty Indywidualnego Planu Działania. Najskuteczniejszą formą wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej okazały się konsultacje indywidualne oraz zajęcia warsztatowe, gdyż dzięki licznym pomocom dydaktycznym (testy, karty pracy, ankiety), ciekawym scenariuszom z poszczególnych modułów i z użyciem zakupionego sprzętu, uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Podczas zajęć uczniowie zdobywali informacje o zawodach, wymaganiach na rynku pracy, zasadach i trendach rządzących rynkiem pracy. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością podczas prowadzonych warsztatów, wykonywali testy zawodoznawcze, arkusze osobowości i zainteresowań, sporządzali prezentacje multimedialne i mapy myśli o wymarzonym zawodzie. Zajęcia te, zdecydowanie ułatwiły uczniom wybór dalszej drogi zawodowej, a także kształtowały wśród nich umiejętność pracy w zespole i komunikatywność. Podczas zajęć na bieżąco korzystano z zasobów biblioteki szkolnej, w której gromadzone są liczne materiały z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz z materiałów znajdujących się w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery ( SPInKa), który utworzono także w szkole wraz z dniem 4 maja 2017r. Na zakończenie roku szkolnego ośmiu gimnazjalistów otrzymało zaświadczenie o uczestnictwie w procesie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zakończonym opracowaniem Indywidualnego Planu Działania.
Podsumowanie działań w ramach projektu "Już pływam" - w roku szkolnym 2016/2017

W terminie od 13 marca 2017r. do 31 maja na terenie naszej szkoły realizowane były zajęcia w ramach projektu „Już pływam”. Uczestniczyło w nich 24 uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Podzieleni oni byli na 2 grupy liczące po 12 osób każda. Opiekę w czasie dojazdu i powrotu na basen sprawowały Pani mgr Alina Chwastowicz i Pani mgr Katarzyna Mikruta – Cetnarowska. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni „Fala” w Gorlicach. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi na krytej pływalni, opanowali podstawowe umiejętności pływania elementarnego. Nauczyli się opanowywać strach przed wodą, otwierać oczy w wodzie, poznali podstawowe zasady wyporu i oporu wody. Szybko opanowali umiejętność poślizgu na piersiach i grzbiecie oraz podstawowe ruchy pracy nóg i rąk w kraulu na piersiach i na grzbiecie. Ogromną przyjemność i radość sprawiały dzieciom proste skoki na nogi do wody płytkiej i głębokiej oraz korzystanie z wodnej zjeżdżalni. Nabyte w trakcie udziału w zajęciach umiejętności z pewnością zwiększąich bezpieczeństwo nad otwartymi zbiornikami wodnymi, co ma duże znaczenie wobec zbliżających się wakacji.

Dużo słońca, wspaniałego wypoczynku, uśmiechu i bezpieczeństwa nad wodą życzy wszystkim prowadząca zajęcia Pani mgr Hanna Wojdyła.

Zobacz galerię fotograficzną...
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pioseki Obcojęzycznej

W XIV Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Kobylance z sukcesem uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Zespół Szkół w Bystrej reprezentowały:

 1. - Julia Filus i Wiktoria Chowaniec z kl.6 SP ( Nena - 99 luftballons),
 2. - Oliwia Świniarskaz kl.5 SP- (Rihanna - Diamonds),
 3. - Zofia Adamkiewicz z kl.I Gim. (John Legend - All of me).

Poziom konkursu był bardzo wysoki, wzięło w nim udział 14 szkół z Gminy Gorlice i powiatu. Miło nam poinformować, że duet Julka i Wiktoria wywalczył II miejsce w kategorii szkół podstawowych!

Zobacz galerię fotograficzną...
Nasze osiągnięcia sportowe

Rok szkolny 2016/2017 jest w naszej szkole wyjątkowy pod względem wyników sportowych uczniów, zarówno dziewcząt jak i chłopców.

23.05.2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej odnieśli kolejny już sukces w czasie powiatowych zawodów w czwórboju lekkoatletycznym, rozgrywanych w Bobowej. Zajęli drużynowo II miejsce, premiowane awansem do zawodów rejonowych. Jest to osiągnięcie historyczne, bowiem nigdy jeszcze nasi uczniowie nie startowali w tej konkurencji na tak wysokim szczeblu. Podczas tych zawodów Mateusz Adamczyk zajął indywidualnie II miejsce w biegu na 1000 m. Gratulując, przypominamy, że reprezentacja chłopców Szkoły Podstawowej z naszej szkoły wygrała w bieżącym roku szkolnym wszystkie zawody organizowane w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Gminy Gorlice, a cztery razy stawała na podium w ramach rywalizacji na szczeblu powiatu.

Główny trzon reprezentacji stanowią: Trześniak Kamil, Wszołek Adrian, Adamczyk Mateusz, Krupa Patryk, Wojciechowski Krystian, Moroń Kamil, Kudławiec Julian, Szura Wiktor, Klimek Dominik, Karpiński Jan, Rojek Patryk, Ryba Wojciech.Projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II
Informacje dotyczące projektu zamieszczane są w zakładce "Projekty" >>
Podium Gminnego Konkursu Ekologicznego

Karolina Ciepielowska, Daria Gawlik i Maciek Orzechowski reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ekologicznym pt."Bliżej ekologii". Maciek Orzechowski ostatecznie zajął bardzo dobre III miejsce!
Gratulacje:)

I miejsce w konkursie filmowym dla młodzieży "Etno-klimaty"

11 kwietnia w Skansenie w Szymbarku odbył się finał konkursu filmowego dla młodzieży "Etno-klimaty".
Karolina Kudławiec, Maciej Orzechowski, Karolina Wójcik i Roksana Śliwa zaprezentowali się w z filmem : " Kamienny chleb". Konkurowaliśmy ze szkołami: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach, Zespół Szkół w Ropicy Polskiej, Zespół Szkół w Uściu Gorlickim, Gimnazjum nr 1 w MZS nr 1 w Gorlicach.

Decyzją jury w składzie: Joanna Hołda, Ywetta Walecka i Leszek Brzozowski to uczniowie z Zespołu Szkół w Bystrej okazali się zwycięzcami, II miejsce przypadło Gimnazjum w MZS nr 1 w Gorlicach za film "„Łemkowie i Pogórzanie …Czy tak bardzo zapomnieni?”. Natomiast III miejsce Zespołowi Szkół w Uściu Gorlickim za film „Zły poczatky dobroho kincia”.

Panie Katarzyna Cetnarowska-Mikruta oraz Małgorzata Samsonowicz opracowały pomysł scenariusza filmu oraz podjęłyły się opieki nad przygotowaniami zespołu naszych aktorów. Pan Arek Kapłon sfilmował materiał.

Fotorelacja z finału konkursu na stronie www.muzeum.gorlice.pl pod linkiem.Sukcesy w biegach przełajowych

10 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w drużynowych biegach przełajowych, które odbyły się w Zagórzanach. Po raz kolejny mamy dobre wieści a to zasługa zarówno dziewcząt, jak i chłopców.
Dziewczyny w składzie : Julka Filus, Karolina Wójcik, Magdalena Szura, Gabriela Szymczyk, Roksana Śliwa i Ola Wójcik w kategorii klas 5 i 6 zajęły 3 miejsce w powiecie .
Chłopcy w składzie :Kamil Trzesniak, Adrian Wszołek, Mateusz Adamczyk, Julian Kudławiec, Krystian Wojciechowski i Wojtek Ryba w kategorii klas 5 i 6 zajęli 1 miejsce w powiecie .
Ptasia grypa - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamieszczamy do pobrania rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Pobierz plik z treścią rozporządzenia >>
Pierwsze miejsce w gminie!

Jak miło przekazywać kolejne dobre wieści o osiągnięciach sportowych uczniów Zespołu Szkół w Bystrej. W dniu 9 marca odbyły się gminne rozgrywki piłki siatkowej chłopców ze szkół podstawowych Gminy Gorlice. Niezmiernie cieszymy się z informacji o kolejnym zwycięstwie i pierwszym miejscu uczniów naszej szkoły! Drużyna prowadzona przez panią mgr Hannę Wojdyła, w składzie: Kamil Trześniak, Patryk Krupa, Adrian Wszołek, Mateusz Adamczyk, Dominik Klimek oraz 2 skład: Krystian Wojciechowski, Kamil Moroń, Marcin Prorok, Julian Kudławiec i Patryk Rojek walczyła dzielnie, po drodze pokonując Kobylankę, Szymbark i w finale zmierzyła się z Dominikowicami. Szkoła i nauczyciele są z Was dumni!

Marsz z okazji Dnia Kobiet

Po raz piąty Zespół Szkół w Bystrej obchodził Międzynarodowy Dzień Kobiet na sportowo. Po lekcjach uczennice ZS Bystra z klas 5-6 SP i I-III Gimnazjum wraz z nauczycielkami i Mamami udały się na 7 km marsz. Trasa wiodła od szkoły w kierunku Szymbark-Taborówka i z powrotem. Grupa uczestniczek marszu, którym przewodziła inicjatorka całej akcji Pani Hanna Wojdyła, liczyła 35 osób. Pogoda nie zachęcała do podejmowania wysiłku, ale było warto! Wyśmienita integracja podczas marszu i po nim zrekompensowała wszystko. Marsz zakończył się wspólnym grillowaniem. O materiał zadbał pan Zimowski, grill udostępnił pan Moroń, a cała resztą zajęli się chłopcy z Gimnazjum. Szczególne podziękowania należą się Maciejowi Orzechowskiemu , Pawłowi Krajewskiemu, Jakubowi Szymczykowi i Rafałowi Szurze. Zapraszamy do pełnej fotorelacji z tego szczególnego dnia!:)

Najlepsze w gmninie!

W środę 1 marca w gminnych rozgrywkach piłki siatkowej uczennice szkoły podstawowej zajęły I miejsce. Naszą szkołę reprezentowała druzyna prowadzona przez panią Hannę Wojdyła, w składzie: Wiktoria Chowaniec, Julka Filus, Weronika Górska, Ola Ligęza, Gabriela Szymczyk, , Julka Szymczyk, Roksana Śliwa, Gabriela Wojciechowska, Karolina Wójcik, Ola Wójcik. Serdecznie gratulujemy!

Kolejne działania szkoły promujące czytanie książek – podsumowanie projektu

Wszyscy doskonale wiemy, że czytanie książek niesie ze sobą wiele korzyści, to również „najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”, bowiem książka uczy, bawi i wychowuje… Zatem kontynuując działania wynikające z udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole przeprowadzono kolejne czynności mające na celu promocję i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. A były to:
Czytaj więcej >> (rozwiń/zwiń)
• Akcja pt.„Czytanie łączy pokolenia”, która polegała na głośnym i systematycznym czytaniu uczniom kl.1,2,3,4,5 i 6 SP wierszyków, bajek, baśni, legend i opowiadań przygodowych oraz fantastycznych przez rodziców, nauczycieli, gimnazjalistów oraz młodzieży z ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Po przeczytaniu wybranych utworów uczniowie brali aktywny udział w grach i zabawach związanych z przeczytanym tekstem.
• Konkurs recytatorski „Poezji Jednego Wiersza” dla uczniów SP i Gim. Uczniowie recytowali dowolny i wybrany przez siebie wiersz. Recytatorzy zaprezentowali utwory m.in. J. Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej, W. Szymborskiej, B. Leśmiana czy K.I. Gałczyńskiego. Wystąpienia oceniała komisja konkursowa, która wręczyła dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcom- nagrody książkowe.
• Udział w spotkaniu autorskim z pisarzem - Panem Bogusławem Michalcem, który przyjechał z Krakowa do ZS w Szymbarku. W owym wydarzeniu pt. „Czy poeci piszą dla dzieci?” uczestniczyli nasi uczniowie z kl.1,2 i 3 SP wraz z wychowawcami. Dzięki współpracy z biblioteką szkolną ZS w Szymbarku, nasi uczniowie mogli poznać specyfikę pracy pisarza poprzez rozmowę i zadawanie dociekliwych pytań, jego bogatą twórczość, posłuchać wspaniałych utworów w wykonaniu samego autora oraz zdobyć autograf Pana Bogusława Michalca.
• Konkurs czytelniczo-plastyczny pt. „Książka, którą warto przeczytać”. W konkursie udział wzięli uczniowie ze wszystkich klas naszej szkoły. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zachęcić (w dowolny sposób) swoich rówieśników do przeczytania ciekawej i wartościowej książki, znajdującej się w bibliotece szkolnej. Uczniowie wykonywali więc prace plastyczne i literackie. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
• Kolejnym działaniem propagującym czytanie książek była realizacja projektów czytelniczych we wszystkich klasach.
- Kl.1 SP: „Doktor Dolittle – przyjaciel zwierząt”.
- Kl.2 SP: „W krainie bajek Charlesa Perrault".
- Kl.3 SP: „Witajcie w Akademii Pana Kleksa”.
- Kl.4 SP: „Moja ulubiona część Magicznego drzewa”.

Uczniowie klas 1,2,3 i 4 SP w ramach wyżej wymienionych projektów wykonywali prace plastyczne, plakaty, gazetki ścienne, projektowali książki, odgrywali scenki do wybranego fragmentu utworu, a także tworzyli wystawy klasowe swoich ulubionych książek z biblioteki. W pozostałych klasach: 5,6 SP oraz klasach gimnazjalnych realizowany był projekt pt. „Autorzy naszych ulubionych książek”. W ramach tegoż projektu, uczniowie mieli za zadanie wybrać swojego ulubionego pisarza, zapoznać się z jego dziełami znajdującymi się w bibliotece szkolnej, a następnie zaprezentować jego twórczość na gazetce ściennej, zaprojektować plakaty promujące jego utwory i zachęcające do czytania książek. Uczniowie sporządzali także prezentacje multimedialne oraz klasowe wystawy na temat: „Co czytali kiedy byli mali – książki z czasów dzieciństwa naszych rodziców i dziadków”.
Różnorodność zrealizowanych zadań, które wynikały z Programu, z całą pewnością przyczyniła się do wzrostu zainteresowania biblioteką i książką oraz wzmocniła współpracę biblioteki z uczniami, rodzicami, nauczycielami, wychowawcą świetlicy, pedagogiem szkolnym, pracownikami Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach oraz społecznością ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Zaprezentowane wyżej działania pozwoliły uczniom rozwijać własne zainteresowania i uzdolnienia. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w życiu biblioteki, a także we wszystkich wydarzeniach związanych z promowaniem czytelnictwa.

Zobacz galerię fotograficzną...

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

Szanowni Państwo,

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

Również drogi osób z niepełnosprawnością!

Jesteśmy pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej w Stróżach. Naszym marzeniem i wyzwaniem jest wyjazd do Rzymu. Marzeniem, ponieważ każdy z nas chciałby spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem i każdy chciałby pomodlić się przy grobie Świętego Jana Pawła II...

Cała treść listu dostępna jest tutaj >>
Podsumowanie projektu "Już pływam"

W dniach od 19.09.2016 r. do 29.11.2016 r. nasza szkoła brała udział w realizacji małopolskiego projektu pn.: „Już pływam” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży realizowanego w Gminie Gorlice”. W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w dwóch grupach po 12 osób każda. Zajęcia prowadzone były przez instruktora pływania Panią Hannę Wojdyła. Dzieci opanowały podstawowe umiejętności z zakresu poruszania się w środowisku wodnym. Nieocenioną pomoc stanowili rodzice, którzy w ramach wolontariatu sprawowali opiekę nad grupami w czasie przewozu, przygotowaniu do zajęć oraz po ich zakończeniu. Niektórzy z nich brali też aktywny udział jako dodatkowa opieka bezpośrednio w wodzie. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i sprawiły dzieciom wiele radości.

Zobacz galerię fotograficzną...


Projekt - "Zdrowo jem, więcej wiem."

W roku szkolnym 2016 /2017 nasza szkoła przystąpiła do programu "Zdrowo jem, więcej wiem’”, który jest częscią jednego z najważniejszych programów edukacyjnych Fundacji Banku Ochrony Środowiska nad którymi honorowy patronat objęła pani prezydentowa Agata Kornhauser – Duda. Jego celem jest przede wszystkim obszerna i kompleksowa edukacja dotycząca zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. W naszej szkole w programie biorą udział klasy I-III SP. Uczymy pracy w grupie, zmieniamy nawyki żywieniowe, skłaniamy do zmiany stylu życia.
Czytaj więcej >> (rozwiń/zwiń)
Poprzez uświadomienie jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa, zmieniamy swiadomosć społeczną. W ramach programu uczniowie naszej szkoły między innymi: - wykonali gazetki, plakaty i prezentacje owocowo- warzywne, zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy, wymyślili ciekawe hasła zachęcające do spożywania owoców i warzyw zamiast słodyczy, - opracowali pisemko zachęcające do zdrowego odżywiania, przygotowali inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” i przedstawili przedszkolakom i innym klasom. - przygotowali sałatki owocowe, koreczki i soczki owocowo-warzywne oraz różnorodne przekąski Uczniowie uczestniczyli również w zabawach i grach na swieżym powietrzu. Układali i rozwiązywali zagadki, rebusy. Początkiem grudnia uczniowie kl. I-III SP wzięli udział w kolejnych zajęciach w ramach projektu. Głównym celem było zachęcenie uczniów do spożywania drugiego sniadania. Uczniowie kl. I zostali zapoznani z tematyką zajęć” Stawiam na sniadanie”, zas uczniowie kl. II i III „ Dbam o to, co jem i jak spędzam czas”. Uczniowie przynieśli swoje zdjęcia od narodzin poprzez kolejne etapy rozwojowe, co uświadomiło im jak się zmienili jak ważną rolę w ich życiu odegrało spożywania odpowiednich produktów. Uczniowie wykonali rysunki zestawu śniadaniowego, które miało być smaczne, zdrowe, kolorowe i zdrowe. Wszyscy uczniowie pracowali twórczo, stworzyli ciekawe przepisy na drugie własnoręcznie zrobione sniadanie. Po skończonych pracach został ogłoszony konkurs na najlepszy zestaw na drugie sniadanie. Wszystkie przepisy zostały odczytane na forum klasy i złożone w Księgę Śniadaniową każdej z osobna klas I - III. Każdy uczeń otrzymał odznakę super Kucharzyka. Przy zaangażowaniu rodziców mogli zrobić zdrowe, kolorowe a zarazem zabawne kanapki, koreczki, szaszłyki oraz wafelki polane miodem, którym częstowali swoich kolegów i koleżanki a także Grono Pedagogiczne i pracowników szkoły. W ten sposób dzieci zachęciły pozostałych uczniów do spożywania zdrowego drugiego sniadania zamiast niezdrowych przekąsek, takich jak” chipsy, chrupki i słodycze. Klasowe Księgi Śniadaniowie wszystkich klas I-III można oglądać i przeczytać w bibliotece szkolnej. Wszystkie zadania przyniosły wiele radości, praca ujawniła wiele ciekawych przepisów na gry i zabawy na swieżym powietrzu a także wiele ciekawych przepisów na smaczne, zdrowe, własnoręcznie zrobione sniadanie.

Więcej informacji o programie na stronie: www.zdrowojem.fundacjabos.plZobacz galerię fotograficzną...
"PORWANIE" - SPEKTAKL

"Porwanie" to kolejna sztuka , którą zaprezentowała szkolna grupa teatralna "Scena 154". Autorem scenariusza jest Grzegorz Śmiałek, a reżyserią zajęły się panie: Małgorzata Samsonowicz, Katarzyna Cetnarowska oraz Hanna Wojdyła.

Obsada:
Święty Mikołaj- Maciej Orzechowski
Rokusia Elfusia- Roksana Śliwa
Wikusia Elfusia- Wiktoria Chowaniec
Menusia Elfusia- Julia Filus
Kikusia Elfusia- Karolina Wójcik
Lekarz- Szymon Krupa
Kontrola- Karolina Kudławiec
Detektyw Komu- Justyna Wójcik
Detektyw Czemu- Paulina Górska
oraz Oliwia Kmak i Gabriela Krupa.

Opowieść zaczyna się w gorącym okresie przygotowń do świąt, pakowania prezentów i wysyłania ich grzecznym dzieciom. Pomocnicy Świętego Mikołaja w pocie czoła zajmują się wszystkimi szczegółami, by w pewnym momencie zauważyć z przerażeniem, że nigdzie nie ma Świętego Mikołaja. W poszukiwania zaginionego angażują nawet detektywów Komu i Czemu. Niestety ci ostatni słabo radzą sobie z powierzonym zadaniem. Dopiero dogłębna analiza liściku Świętego Mikołaja dokonana przez Panią Kontrolę, pozwala odkryć miejsce pobytu siwobrodego jegomościa. Okazuje się, że starszy pan wybrał się na urlop na wyspy Bahama i zupełnie zapomniał o bożym świecie. Wszystko kończy się szczęśliwie, a wesołe elfy tańczą i śpiewają z radości, bo jakże by mogły to być święta bez prezentów, które wręcza Święty Mikołaj.

Spektakl obejrzeli uczniowie z Klęczan, Stróżówki, Kobylanki, Ropicy Polskiej, Zagórzan, Kwiatonowic, Szymbarku. Sztukę oklaskiwali także uczniowie z Bystrej, ponadto dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Franciszek Rzeszutek, dyrektorzy szkół oraz rodzice.

Zobacz galerię fotograficzną...

.
"MÓJ BESKID NISKI"

Miło nam poinformować, że Kamil Moroń, uczeń klasy 5 SP za swój udział w konkursie fotograficznym "Mój Beskid Niski" został nagrodzony III miejscem.
W dniu 7 grudnia w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach odbył się wernisaż prac konkursowych. Wszyscy uczestnicy i laureaci VI edycji konkursu odebrali z rąk burmistrza Gorlic, Rafała Kukli i dyrektora Domu Polsko-Słowackiego w Bardejovie Marcela Tribusa dyplomy i nagrody. Gratulacje KAMIL!!!

Wystawa pokonkursowa potrwa do 3 stycznia 2007 roku.

Zobacz galerię fotograficzną...

.
"ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS"

[…] Anioły są wśród nas
spotykasz je co dzień.
Znajomą mają twarz
mijają mnie, mijają cię […]


Dnia 05. 12.2015 r. w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się VI Gala Wolontariatu. Na zaproszenie Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach oraz Kwiatonowickiego Stowarzyszenia „Homini” przybyło kilkuset młodych wolontariuszy zrzeszonych w Szkolnych Klubach Wolontariatu, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych. Szkolny Klub Wolontariatu w Bystrej reprezentowali: Karolina Kudławiec, Karolina Ryba, Wiktoria Wszołek, Adrian Kotowicz, Anna Moroń, Justyna Wójcik, Zuzanna Orzechowska, Wioleta Konieczko wraz z opiekunem panią Małgorzatą Hryc.

W tym roku Anioły Wolontariatu 2016 otrzymali: Izabela Marta Kuk z Klęczan za działalność na rzecz dobra innych oraz bezinteresowną pomoc potrzebującym w środowisku lokalnym. Patrycja Kozioł uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum w Siarach za działalność na rzecz osób w środowisku lokalnym, oraz działalność akcyjną na rzecz potrzebujących.

Paweł Stępień uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum w Siarach za działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych. Ponadto podczas Gali wręczono okolicznościowe wyróżnienia w formie grawertonów przedstawicielom szkół oraz Szkolnych Kół Wolontariatu z terenu naszego powiatu.

Zobacz galerię fotograficzną...

GRUPA REKONSTRUKCYJNA

1 grudnia do naszej szkoły zawitała grupa rekonstrukcyjna z Tczewa, by zaprezentować żywą lekcję historii. Panowie z Bractwa Rycerskiego Kerin w niezwykle ciekawy sposób przenieśli uczniów do czasów Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego. Wszyscy mieliśmy okazję poznać nieznane dotąd fakty z życia pierwszych Piastów oraz ich stroje, zbroję i zwyczaje. Marcin Szura, Filip Gucwa, Patryk Krupa, Gabriela Szymczyk, Julian Kudławiec, Kornel Tarsa, Łukasz Piechowicz oraz Dawid Gryzik świetnie odtworzyli postacie historyczne tamtych czasów. Żywa lekcja historii była wspaniałą zabawą, ale i doskonałą okazją poszerzenia wiedzy historycznej.

Zobacz galerię fotograficzną...

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

25 listopada Szkolne Koło Wolontariatu chcąc nawiązać do niedawno obchodzonego Dnia Życzliwości zachęciło uczniów klas IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum do okazania sobie nawzajem odrobiny ciepła radości. Przygotowano wizerunek Drzewka Życzliwości, do którego przypięto spisane przez uczniów naszej szkoły karteczki z życzeniami. Na apel Szkolnego Koła Wolontariatu część uczniów ubrała stroje w żółtej tonacji.

Zobacz galerię fotograficzną...

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada Samorząd Uczniowski przybliżył uczniom klas I-VI SP historię Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia. Najpierw odbyła się projekcja jednego odcinka najbardziej ukochanej bajki naszych rodziców i rodzeństwa, czyli Misia Uszatka. Następnie Julia Filus opowiedziała jak pluszowy miś stał się legendą i jest dzisiaj najmilszą zabawką na świecie. Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku.

Zobacz galerię fotograficzną...

Czytaj więcej >> (rozwiń/zwiń)
Wtedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był Clifford Berryman, który uwiecznił tę historię na rysunku. Rysunek ukazał się w waszyngtońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris Michton, właściciel sklepu z zabawkami. Michton wpadł na pomysł, aby wykonać kilka zabawek przedstawiających misia i zobaczyć, jak będą się sprzedawały. I okazało się, że wszystkie zabawki bardzo szybko zniknęły ze sklepów. Producent zwrócił się z prośbą do prezydenta o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy i tak się je nazywa do tej pory. I tak już od stu laty misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy, pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością. Nic więc dziwnego, że pluszowe misie jako jedyne z zabawek doczekały się swojego międzynarodowego święta - Światowego Dnia Pluszowego Misia. Po krótkiej historii genezy święta, zorganizowano quiz na temat znajomości bajkowych misiów, takich jak: Miś Uszatek, Miś Yogi, Miś Rupert, Kubuś Puchatek, Miś Colargol, Troskliwe misie, Miś Paddington. W nagrodę obejrzano jeszcze jeden odcinek Misia Uszatka, zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie, a na korytarzach szkoły można było przytulić się do największego w Bystrej misia:)
MEGAMISJA W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ

     Od dawna mówi się, że świetlice szkolne to przechowalnie, a nauczyciele w nich pracujący to zwykli opiekunowie, których główny zadanie jest wyłącznie dbanie o to, aby uczniowi nic się nie przydarzyło, i by po zajęciach bezpiecznie poczekał na rodzica. Okazuje się jednak, że to nie do końca prawda. Owszem, zadaniem każdego pedagoga jest zapewnienie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przygotowanie ciekawych zajęć, które sprawią, że dzieci z chęcią do świetlicy będą uczęszczały. Tak też się stało w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej – w jednej ze szkół leżącej na terenie naszej gminy Gorlice.
Czytaj więcej >> (rozwiń/zwiń)
W szkole już od kilku lat istniej świetlica, która jest odpowiedzią na potrzeby zarówno rodziców jak i uczniów. Jej oferta edukacyjna jest niezwykle bogata, bo oprócz zabawy, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach plastycznych, taneczny i sportowych. Ponadto pod okiem wychowawców mogą popracować nad trudnościami w nauce i rozwijać swoje zainteresowania. Jednak, aby wzbogacić ofertę dydaktyczną, świetlica szkolna w kwietniu 2016 roku wzięła udział w konkursie Fundacji Orange na nakręcenie 30 - sekundowego filmiku promującego świetlicę szkolną. I udało się. Spośród niemal 752 filmików eksperci z Fundacji Orange wybrali 300 świetlic i w tym również w ZS w Ropicy Polskiej. Dzięki temu od września 2016 do czerwca 2017 roku w szkole realizowane będą zajęcia polegające na rozwijaniu kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć dzieci przeniosą się do Cyfrowego Laboratorium, w którym to z wraz z Kubą i Julką będą zwalczać Psotnika. Zajęcia mają na celu poprzez zabawę uczyć dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu, zdobywania informacji, posługiwania się komputerem w każdej sytuacji. Fundację Orange wspierają partnerzy tacy jak Ministerstwo Cyfryzacji, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja HighLight, Centrum Cyfrowe, Junior Media oraz pani prof. Grażyna Gajewska. Ponadto w akcję MegaMisji, bo taką nazwę nosi program zaangażowali się honorowi ambasadorzy: aktorka pani Magdalena Kumorek oraz pisarz Grzegorz Kasdepke. Dzięki MegaMisji uczniowie świetlicy przeżyją niesamowitą przygodę w Cyfrowym Laboratorium, zdobędą wiele cennych informacji oraz nagród w postaci artykułów papierniczych, książek, multibooków, gier edukacyjnych, zabawek a nawet komputerów. W przygotowanie filmiku zaangażowali się nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej: pani Agnieszka Skowronek oraz pan Arkadiusz Kapłon. Swoją pomocą służył również pan Adam Zagórski – rodzic jednego z uczniów. Wspólna praca zaowocowała sukcesem, który teraz realizowany jest podczas zajęć świetlicowych. Po prawie trzech miesiącach szkoła ma na swoim koncie dwa poważne osiągnięcia. Za zaangażowanie w zajęcia multimedialne świetlica wzbogaciła się o kreatywny zestaw artystyczny oraz tablet, który będzie pomocny podczas zajęć w świetlicy szkolnej. Obecnie megamisyjna ekipa rozwiązuje zadania z czwartego modułu, czyli tematy dotyczące prawa. Za nimi już korzystanie z informacji, dziecko w środowisku medialnym, język mediów. Przed nami zaś jeszcze sześć kompetencji: kreatywne korzystanie z mediów, bezpieczeństwo w komunikacji i mediach, etyka i wartości w komunikacji i mediach, ekonomiczne aspekty działania mediów, kompetencje cyfrowe oraz mobilne bezpieczeństwo. Dzieci bardzo mocno zaangażowały się w zajęcia, polubiły sympatycznych bohaterów przebywających w Cyfrowym Laboratorium oraz Psotnika, który jest twarzą programu. Zajęcia są zróżnicowane i ciekawe. Na 2 grudnia planowany jest wieczór MegaMisji, podczas którego dzieciaki będą rozwiązywać zadania zaproponowane przez Kubę i Julkę, wykonają ciekawą pracę plastyczną, rozwiążą zadania związane ze zdobytą przez nich do tej pory wiedzą oraz obejrzą fajny film przy pizzy. Pomysł cieszy się zainteresowaniem i dzieciaki nie mogą się już doczekać. Mimo początkowych obaw, że sobie uczniowie nie dadzą rady, obecnie wszyscy cieszą się, że szkoła jest w programie, który uczy kreatywności i pokazuje w sposób niestandardowy, jak należy korzystać z dobrodziejstwa wszelkiego rodzaju mediów.
     Uczniowie ZS w Ropicy Polskiej poprzez własny przykład zachęcają innych do brania udziału w tego typu projektach

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ ?

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.


Czytaj więcej >> (rozwiń/zwiń)

Już 2 lutego i 29 marca 2017 r. miną najbliższe terminy składania wniosków przez wszystkie typy placówek publicznych i niepublicznych na dofinansowanie z programu Erasmus+ dla sektora „Edukacja szkolna” (KA1 i KA2).

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

 • • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczyciel,
 • • zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,
 • • tzw. "wymianę" uczniów między szkołami,
 • • wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
 • • wymianę dobrych praktyk między placówkami.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+” - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalbnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
Poznań, 2 grudnia 2016 r.
Warszawa, 8 grudnia 2016 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2 lutego i 29 marca 2017 r.
 • • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
 • • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”, oraz "Partnerstwa Strategiczne",
 • • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
 • • jak zaplanować wydatki budżetowe, aby uzyskać 100% finansowania projektu,
 • • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki, np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie:

http://szkolenia-erasmus.org/edukacja-szkolna/

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.Święto Niepodległości

10. listopada uczniowie klas Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w Bystrej wzięli udział w akademii z okazji Święta Niepodległości. Daria Gawlik, Justyna Wójcik, Karolina Kudławiec Maciej Orzechowski, Zofia Adamkiewicz, Julia Filus i Wiktoria Chowaniec wystąpili w programie słowno-muzycznym, który przybliżył uczniom radosną rocznicę wywalczenia przez Polaków wolności, po 123 latach niewoli. Piękne interpretacje muzyczne i rys historyczny owych zdarzeń wywołał refleksje wśród uczniów i nauczycieli.

Zobacz galerię fotograficzną...

Spotkanie autorskie z panem Andrzejem Piecuchem

8 listopada w bibliotece ZSCKR w Bystrej odbyło się spotkanie z Andrzejem Piecuchem, autorem książek o tematyce krajoznawczej, miłośnikiem Ziemi Gorlickiej i Beskidu Niskiego. Słuchaczami prelekcji zatytułowanej „Osobliwości Ziemi Gorlickiej byli uczniowie tutejszej szkoły, jak i III klasy Gimnazjum w Bystrej. Pan Andrzej Piecuch podczas wykładu wykorzystał dodatkowo prezentację multimedialną z licznymi zdjęciami obiektów architektonicznych, zarówno świeckich jak i sakralnych. Druga część spotkania upłynęła prelegentowi na prezentacji swoich książek i krótkiej pogadanki związanej z treścią publikacji. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali osobistych odniesień autora do opisywanych obiektów. Spotkanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbyło się z inicjatywy pani Marty Stachury, bibliotekarza ZSCKR Bystra i ZS Bystra.

Zobacz galerię fotograficzną...

Lekcja przyrody w plenerze

Uczniowie kl. III SP odbyli lekcję przyrody w pobliskim lesie,podczas której poznali jego warstwową budowę. Dzieciaki zaopatrzone w lupki, lornetki oraz metry pracowały w grupach wykonując poszczególne zadania:badały ściółkę i runo leśne, mierzyły obwody wybranych drzew, oceniały ich korę, obserwowały zwierzęta w poszczególnych piętrach lasu. Wyniki swoich badań i obserwacji notowały w kartach wycieczki. Nie zabrakło także czasu na relaks,przekąskę oraz pokonywanie naturalnego toru przeszkód.oc. Ponadto wszyscy wolontariusze zaprezentowali tablice ze swoimi osiągnięciami w szkole. Wolontariusze posilili się drożdżówką i napojami.

Zobacz galerię fotograficzną...
Targi wolontariatu

7. listopada na hali OSiR w Gorlicach odbyły się Targi Wolontariatu z udziałem członków Koła Wolontariatu w Bystrej. Łącznie targi zgromadziły około 200 wolontariuszy. Część z nich pomagała w spartakiadzie, nasi uczniowie integrowali się z pozostałymi wolontariuszami. Mieli między innymi szansę obserwować jak wolontariusze z innych szkół niosą bezinteresowną pomoc. Ponadto wszyscy wolontariusze zaprezentowali tablice ze swoimi osiągnięciami w szkole. Wolontariusze posilili się drożdżówką i napojami.

Zobacz galerię fotograficzną...

Stop cyberprzemocy - prelekcja dla rodziców

4 listopada odbyło się spotkanie wychowawców z rodzicami. Pierwsza część miała charakter ogólny. Do zgromadzonych na sali gimnastycznej rodziców klika słów skierowała Pani Dyrektor, Ewa Magiera. Następnie rodzice wysłuchali prelekcji na temat cyberprzemocy. Prowadzący je bardzo dokładnie zasygnalizował to rosnące i niepokojące zjawisko występujące w sieci. Dzieci i młodzież korzystające z Internetu mogą być narażone na nieprzyjemne sytuacje, dlatego rodzice i nauczyciel powinni uczulać, jak należy chronić się przed tego typu zagrożeniami. Po prelekcji rodzice i wychowawcy udali się do klas celem szczegółowego omówienia osiągnięć uczniów.

Zobacz galerię fotograficzną...

Pamiętamy o tych, którzy już odeszli

Rozpoczął się miesiąc listopad, czas szczególnej pamięci o wszystkich, którzy odeszli. Otaczamy pamięcią zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły. 28 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły ( Wiktoria Chowaniec,Klaudia Przybyło, Maciej Orzechowski, Aleksandra Wójcik) udali się na cmentarz parafialny by pomodlić się na grobie pochowanego w Bystrej kierownika szkoły Bolesława Wąsacza. Bolesław Wąsacz kierował szkołą w latach 1913-1939. Brał udział w obydwu wojnach światowych, najpierw jako żołnierz w armii austriackiej, później w polskiej. Trafił do niewoli sowieckiej. Jego grób do dzisiaj otoczony jest należytą pamięcią wśród bystrzan. Uczniowie uporządkowali grób Bolesława Wąsacza, złożyli kwiaty oraz zapalili znicz.

Owocowy tydzień

W dniach od 17 do 21 października w naszej szkole trwała akcja "Owocowy Tydzień". Organizatorem akcji był Szkolny Klub Wolontariatu. Uczniowie mogli zakupić sobie smaczne i świeże owoce. "Owocowy Tydzień" promował zdrowe odżywianie i zachęcał do spożywania owoców na drugie śniadanie.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 października w Dzień Edukacji Narodowej cała społeczność szkolna obchodziła święto pracowników oświaty. Pani dyrektor Ewa Magiera złożyła podziękowania dla nauczycieli i pracowników obsługi za miniony rok szkolny. Jednocześnie wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz Rada Rodziców podziękowali za lata praca mgr Jerzego Znamirowskiego, nauczyciela techniki i informatyki. Pan Znamirowski odszedł na emeryturę, ale obiecał dalszy kontakt ze szkołą, zachęcał do spotkań na szlakach turystycznych. Drugi punkt zieńuroczystości stanowiło uroczyste przyjęcie w poczet uczniów, dzieci klasy I SP. Po krótkim występie podopieczni mgr Aliny Chwastowicz złożyli uroczyste ślubowanie. Podobnie, uczniowie klasy I Gimnazjum po konkurencjach wiedzowy i umiejętności, zostali pasowani przez Panią Dyrektor na gimnazjalistę. Cała uroczystość upłynęła w miłej atmosferze. Scenariusz przygotowały panie Katarzyna Kamińska i Katarzyna Tarsa we współpracy z wychowawcami klas I-III SP oraz I i III Gimnazjum. Cała fotorelacja znajduje się w albumie " Dzień Edukacji Narodowej 2016"

Zobacz galerię fotograficzną...

Projekt "Krokus" - III edycja

Początkiem października 2016 r. po raz trzeci w naszej szkole ruszył projekt "Krokus" organizowany przez Żydowskie Muzeum Galicja wraz z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holokauście. Projekt pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. W ramach projektu uczniowie zasadzili na skalniaku przy szkole cebulki żółtych krokusów, które zakwitając na wiosnę będą symbolizować półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. W tym roku w działania na terenie szkoły zaangażowała się klasa I gimnazjum pod opieką pani Anety Boryczko. W ramach projektu uczniowie wezmą także udział w zajęciach i projekcji filmowej poświęconej tematyce Holokaustu, wykonają okolicznościową gazetkę ścienną oraz będą systematycznie obserwować wzrost kwiatów i prowadzić dokumentację fotograficzną.

Zobacz galerię fotograficzną...

Warsztaty kulinarne dla gimnazjalistów

W dniu 5 października 2016 roku uczniowie Kl. III Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, a prowadzonych przez p. Agnieszkę Gryboś – nauczyciela tejże szkoły. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat zalet zdrowego odżywiania i jego wpływie na codzienne funkcjonowanie, a także poznali pyszne propozycje zdrowych śniadań. Po części teoretycznej nadeszła pora na praktyczne zastosowanie dobrych rad. W szkolnej pracowni żywienia uczniowie pod wodzą pani Agnieszki samodzielnie upiekli i pomysłowo udekorowali ciasteczka oraz przygotowali sałatkę owocową.

Zobacz galerię fotograficzną...

Wycieczka do Wieliczki i Niepołomic

5 października uczniowie klasy 5, 6 SP oraz I gimnazjum Zespołu Szkół w Bystrej wzięli udział w wycieczce do Wieliczki i Niepołomic w ramach projektu "Kultura dostępna". Celem wyjazdu było propagowanie wśród uczniów wiedzy o regionie Małopolski, poznanie historii i zabytków oraz integracja z rówieśnikami. Uczniowie z Bystrej udali się na wycieczkę wraz z kolegami z Zespołu Szkół w Klęczanach. Najpierw uczestnicy wycieczki zwiedzali Zamek Żupny w Wieliczce, gdzie wysłuchali ciekawostek na temat kopalni soli w Wieliczce. Następnie udali się do pobliskich Niepołomic, zwanych powszechnie Małym Wawelem. Podziwiano tam liczne pamiątki po ostatnich Jagiellonach. Niestety niekorzystne warunki pogodowe nie pozwoliły na dłuższy pobyt na dziedzińcu pałacowym i zwiedzanie pięknego ogrodu. Opiekę nad uczniami sprawowały panie Małgorzata Hryc, Iwona Warzycka-Tokarska, Aneta Boryczko i Katarzyna Jagielska-Liana. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w albumie "Wycieczka do Wieliczki i Niepołomic".

Zobacz galerię fotograficzną...

III Marsz dla Życia i Rodziny

22 października nasz szkolny klub Wolontariatu uczestniczył w III Marszu dla Życia i Rodziny. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Mniejszej Narodzenia NMP. Tuż po mszy świętej na Gorlickim Rynku odbyła się prezentacja postaci świętej Joanny Beretty Molla, po czym uformowano marsz, który skierował się z Gorlickiego Rynku w kierunku parafii św. Królowej Jadwigi.
W marszu uczestniczył ks. biskup Edward Białogłowski. Wśród maszerujących nie zabrakło przedstawicieli samorządów oraz parlamentarzystów. Korowód z hasłami promującymi życie i rodzinę dotarł na plac kościelny parafii św. Królowej Jadwigi.
Marsz zakończył się zawierzeniem rodzin oraz programem ukazującym Świętą Matkę Teresę z Kalkuty, przygotowanym przez młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II oraz błogosławieństwem księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego.
Nasz szkolny klub wolontariatu reprezentowali : Karolina Ciepielowska, Karolina Kudławiec, Karolina Ryba, Daria Gawlik oraz Krzysztof Wojtas.
I Cesarsko - Królewskie Manewry w Szymbarku

29 września drużyna naszej szkoły w składzie: Karolina Kudławiec, Łukasz Piechowicz, Justyna Wójcik i Dominik Wojciechowski wzięła udział w I Cesarsko-Królewskich Manewrach w Szymbarku. Rywalizowali z kolegami z Klęczan, Stróżówki i Szymbarku (dwie ekipy) w trzech zmaganiach:
Część I – Quiz „Armia Austro-Węgierska- jej sojusznicy i wrogowie w bitwie pod Gorlicami 1915”

Część II- Marszobieg na orientację w pobliżu szymbarskiego skansenu
Część III- Strzelanie

Ostatecznie po bardzo wyrównanej walce ogłoszono wyniki rywalizacji:
I miejsce- Zespół Szkół w Szymbarku
II miejsce- 4 Drużyna Harcerska „Gryf” z Szymbarku
III miejsce – Zespół Szkół w Stróżówce
Dodatkową atrakcję imprezy stanowiło spotkanie gimnazjalistów z grupą rekonstruktorów 32 c.k. pułku piechoty landwery. Ta formacja z I wojny światowej zgromadziła w swoich szeregach mnóstwo mężczyzn z ziemi gorlickiej. Uczniowie wzięli udział w szkole musztry, w żołnierskim torze przeszkód, poznali także umundurowanie tychże żołnierzy. Zdjęcia są własnością ZS Szymbark.

Zobacz galerię fotograficzną...
Światowy Dzień Sybiraka

27 września uczniowie klas IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum uczestniczyli w okolicznościowej akademii poświęconej ofiarom władz carskich i radzieckich. 17 września obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. Z tej to okazji uczniowie klasy III Gimnazjum i 6 SP przygotowali program artystyczny poświęcony pamięci tysięcy Polaków, którzy zmuszeni byli opuścić wschodnie tereny Rzeczypospolitej i udać się na Syberię, gdzie przyszło im żyć, pracować, a niejednokrotnie umierać na tzw.nieludzkiej ziemi. Przejmujący los rodaków wywołał wśród uczniów refleksję i zadumę.
Autorką scenariusza akademii była pani mgr Aneta Boryczko.

Zobacz galerię fotograficzną...


Festiwal Biegowy w Krynicy

W dniu 9 września 2016 roku grupa 25 uczniów naszej szkoły wzięła udział w Festiwalu Biegowym w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Górskiej. Wszyscy uczniowie wykazali siłę wolą walki i zdyscyplinowaniem. II miejsce w klasyfikacji dziewcząt SP zajęła Julia Filus z kl.VI, natomiast IV miejsce w klasyfikacji SP chłopców zdobył Kamil Trześniak z kl.VI. Pobyt w Krynicy prócz rywalizacji sportowej był wspaniałą okazją do nawiązania nowych znajomości, gdyż w zawodach wzięło udział 1400 uczniów z całego województwa małopolskiego. Dla wszystkich osób biorących udział w piątkowym biegu, była to także okazja obserwowania organizacji profesjonalnej imprezy masowej.

Zobacz galerię fotograficzną...


Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września uczniowie Zespołu Szkół w Bystrej rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017. Najpierw wszyscy zebraliśmy się w kościele parafialnym na uroczystej Mszy Świętej. Homilię wygłosił ks. Paweł Urbaś. Następnie odbyła się szkolna akademia, podczas której wspomniano tragiczną datę 1 września 1939 roku. Społeczność szkolna uczciła minutą ciszy wszystkich poległych w czasie II Wojny Światowej. Drugą część rozpoczął Samorząd Uczniowski, przywitano po wakacyjnej przerwie Grono Pedagogiczne, uczniów i pracowników szkoły. Radosne piosenki, wiersze i scenki oraz prezentacja multimedialna wywołały uśmiech na twarzach zebranych. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Magiera, która po przywitaniu poinformowała o sprawach organizacyjnych w związku z nowym rokiem szkolnym. Słowa wielkiej wdzięczności skierowane zostały w stronę pana Adama Łątki, który z pomocą innych wykonał na rzecz szkoły altanę oraz gablotki.

strzałka do góry