Aktualności (ogłoszenia)
Z ostatniej chwili...


Oferta grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży
na rok szkolny 2017/2018

Sztafetowe biegi przełajowe udane dla Bystrej!

14 września uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Hanny Wojdyły i Anety Boryczko udali się na sztafetowe biegi przełajowe, które odbyły się w Zagórzanach.
Z wielką radością informujemy, że drużyna chłopców ze szkoły podstawowej w składzie: Paweł Gazda, Maciej Moroń, Patryk Rojek, Krystian Wojciechowski, Kamil Moroń, Kacper Krupa, Julian Kudławiec i Wojtek Ryba wywalczyła I MIEJSCE!!! Sukcesów i miejsca na podium pozazdrościły im dziewczyny startujące w kategorii gimnazjum: Karolina Wójcik, Justyna Wójcik, Julka Filus, Gabriela Szymczyk, Klaudia Przybyło, Natalka Olech i Magdalena Szura i Roksana Śliwa. Zajęły one świetne III miejsce!
IV miejsce wywalczyły dziewczynki ze szkoły podstawowej: Ola Ligęza, Julka Klimek, Emilia Szuba, Julka Szymczyk, Paulina Konieczko, Zuzia Krajewska, Weronika Górska i Iwona Koszyk. W zawodach grupę chłopców w kategorii gimnazjum reprezentowali: Mateusz Adamczyk, Adrian Wszołek, Kamil Trześniak, Wiktor Szura, Wiktor Szura, Patryk Wróbel, Rafał Szura i Maciej Janik. Chłopcy zajęli IV miejsce.
Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły:)

Zobacz galerię fotograficzną...
Festwial Biegów w Krynicy Górskiej

W piątek 8 września 2017 roku po raz trzeci 23 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Biegu Małopolskim w ramach Festiwalu Biegów organizowanego w czasie trwania Forum Ekonomicznego w Krynicy Górskiej. Festiwal Biegów to wspaniała impreza propagująca aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, wielka różnorodność dystansów biegowych i stopni trudności tras. Rozpoczyna ją właśnie Bieg Małopolski - masowe bieganie dzieci i młodzieży z całego województwa na dystansie 600 m.
Wszyscy nasi biegacze spisali się świetnie. Czwórka z nich Krystian Wojciechowski, Ola Ligęza, Julka Filus, Rafał Szura po biegach eliminacyjnych zakwalifikowali się do ścisłych finałów. Co prawda nie udało się powtórzyć ubiegłorocznych sukcesów (Julka Filus II miejsce, Kamil Trześniak III w Generalnej Klasyfikacji) ale wszyscy uczestnicy świetnie sie bawili. Opiekun grupy p.Hanna Wojdyła podkreśla też wzorowe zachowanie wszystkich swoich podopiecznych.
Ciekawostką jest że mąż p. Katarzyny Cetnarowskiej brał udział w Biegu Siedmiu Dolin na dystansie 100 km i ukończył go ze znakomitym czasem 12 godzin 41 minut. Bieg ten jest zaliczany do najtrudniejszej konkurencji Festiwalu Biegów.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i już szykujemy formę na następny rok ;)
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. Najpierw odprawiona została Mszęa Święta, po niej zaś cała społeczność szkolna prowadzona przez pocztet sztandarowy udała się do budynku szkolnego. Po krótkim przywitaniu odśpiewano hymn państwowy i szkolny, następnie głos zabrał przybyły na tą okazję wójt Gminy Gorlice, pan Ryszard Guzik. Powitał on uczniów, rodziców, nauczycieli oraz nowego dyrektora szkoły, pana Marcina Juszczęcia. Pan wójt przedstawił nowe wyzwania stojące przed szkołą w obliczu reformy oświatowej. Po zakończeniu przemówienia głos zabrał pan dyrektor, Marcin Juszczęć. Powitał wszystkich serdecznie, po czym odniósł się do wizji szkoły i pracy nauczycieli według wybitnego pedagoga Janusza Korczaka. Po swojej przemowie, dyrektor zaprosił uczniów na spotkanie z wychowawcami.

Zobacz galerię fotograficzną...MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWDODOWEGO - OPIS PROJEKTU ORAZ REGULAMIN DO POBRANIA

W naszej szkole od września 2017 roku będzie kontynuowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów, a w szczególności klasy trzeciej gimnazjum oraz siódmej tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Czynny będzie również Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Zadania w SPInKa realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole. Rekrutacja uczniów do SPInKi rozpocznie się 6 września 2017r.

Więcej na temat projektu...     Rozwiń/zwiń


Podstawowe warunki realizacji projektu:
1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.
2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły z tereny województwa małopolskiego tj. gminy i powiaty.
4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.

Cel projektu:
Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zakres wsparcia projektowego:
1. Zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

Odbiorcy wsparcia, proces i kryteria rekrutacji:
1. Wsparciem projektowym zostaną objęci uczniowie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego tj. będą oni mieć możliwość udziału w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych organizowanych w ramach działalności Szkolnych Punktów Konsultacji i Kariery, które zostaną utworzone w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie.
2. Funkcjonowanie SPInKi będzie odbywało się według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb danej szkoły zidentyfikowanych w diagnozie potrzeb przygotowanej przez szkoły uczestniczące w projekcie.
3. Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w sposób bezstronny w oparciu o czytelne i jawne zasady w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość płci.
4. Rekrutacja uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego ma charakter zamknięty. Rekrutacja uczniów prowadzona jest przez każdego z Partnerów na terenie szkół, dla których jest on organem prowadzącym, a uczniowie objęci wsparciem przewidzianym w projekcie uczęszczają do jednej ze szkół. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, opracowanym przez Partnera, który określ zasady i warunki uczestnictwa w projekcie dla uczniów oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu:
1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
3. Uczestnicy projektu są zobowiązani każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.

  Załączniki: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa –  POBIERZstrzałka do góry